Automobilių nuomos sąlygos

1. Nuomos laikotarpis
Minimalus nuomos laikotarpis -1 para. Priklausomai nuo nuomos laikotarpio paskaičiuojama automobilio nuomos kaina. Kuo ilgesnis nuomos laikotarpis tuo mažesnė automobilio nuomos kaina parai.

2. Ridos apribojimai
Ridos apribojimas – ne daugiau kaip 300 km. parai. (pvz. nuomojant automobilį 10 parų, galite nuvažiuoti 3000 km.) nuvažiavus daugiau nei numatyta nuomos sąlygose 1 kilometras apmokestinamas 0,10 euro centų/ 0,34 lt.

3. Reikalavimai vairuotojui
Išnuomotą automobilį gali vairuoti asmuo, turintis tarptautinius reikalavimus atitinkantį ir galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį. Automobilius vairuoti gali ne jaunesni kaip 21-25 metų asmenys,

4. Apmokėjimo būdai
Klientas gali atsiskaityti grynais pinigais arba pavedimu palikus atitinkamo dydžio užstatą.

5. Draudimas
Visi automobiliai yra apdrausti privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Už draudimą papildomai mokėti nereikia.

6. Degalų užpildymas
Į automobilių nuomos kaina nėra įskaičiuoti degalai. Automobiliai išnuomojami su degalų kiekiu nurodytu automobilio perdavimo akte. Klientas turi grąžinti automobilį su tokiu pat degalų kiekiu.
Jei klientas grąžina automobilį su mažesniu degalų kiekiu, jam bus taikomas detalų užpildymo mokestis, 1 litras degalų = 1,5 euro/ 5,17 lito.

7. Dokumentai ir mokėjimai
Asmenys privalo pateikti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kai kuriais atvejais asmens tapatybės kortelę ar pasą.

8. Papildomas vairuotojas
Asmuo, kurio vardu rezervuotas automobilis, privalo būti pagrindinis vairuotojas bei mokėtojas. Su papildomais vairuotojais taip pat sudarinėjamos nuomos sutartys už atskirą mokestį.

9. Teritorija, kurioje leidžiama vairuoti automobilį
Išnuomotą automobilį galima vairuoti Lietuvos teritorijoje. Norint eksploatuoti automobilį kitose šalyse, sudaromos atskiros sutartys.

10. Rezervacija
Galimas išankstinis automobilio rezervavimas. Rezervavus automobilį iš anksto, Jūsų užsakymas yra garantuotas. Išankstinis automobilio užsakymas (rezervavimas) internetu yra nemokamas.
Rezervuoti taip pat galima telefonu, elektroniniu paštu.
Transporto priemonės nuomos sutartis

Pagal šią sutartį Nuomotojas (Neringa Platūkienė) nuomoja automobilį Nuomininkui. Nuomininkas sutinka laikytis automobilio naudojimosi taisyklių, išdėstytų šioje sutartyje patvirtindamas tai savo parašu.

1. AUTOMOBILIO PAĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS
1.1. Automobilis paimamas ir grąžinamas iš nuomos punkto adresu A. Juozapavičiaus g. 29, Alytus, jeigu nesutarta kita paėmimo ir grąžinimo vieta.
1.2. Nuomininkas pasirašant ant sutarties priedo patvirtina, kad gavo automobilį tvarkingą ir geros techninės būklės su visais papildomais priedais, įskaitant ir automobilio dokumentus.
1.3. Nuomininkas, automobilį privalo grąžinti, tokios techninės būklės ir komplektacijos, kokios buvo išnuomotas. Automobilis paimamas ir grąžinamas sutartu laiku ir sutartoje vietoje pagal sutartį.
1.4. Automobilis išnuomojamas su automobilio perdavimo akte nurodytu degalų kiekiu. Nuomininkas grąžina automobilį su ne mažesniu degalų kiekiu, kaip nurodyta automobilio perdavimo akte. Priešingu atveju nuomininkas turi sumokėti po 1,5 euro/ 5,17 lito. už litrą degalų.
1.5. Nuomotojas rezervuotą automobilį privalo laikyti 3 valandas po sutarto laiko.
1.6. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms (rezervuotam automobiliui pakliuvus į autoįvykį, sugedus nuomotojas pasilieka teisę atšaukti automobilio rezervaciją, prieš tai įspėjus klientą elektroniniu paštu ar telefonu.
1.7. Jei nuomininkas nevykdo sutartyje nurodytų nuomos sąlygų arba kai numatoma, kad nuomininkas negalės įvykdyti savo pareigų, nuomotojas turi teisę atsiimti automobilį anksčiau numatyto laiko arba kreiptis į policiją ir paskelbti automobilio paiešką.
1.8. Dėl nuomos pratęsimo reikia tartis su nuomotoju ir gauti jo raštišką patvirtinimą.
1.9. Jei nuomininkas negrąžina automobilio 24 valandų laikotarpyje nuo sutartyje nurodyto termino pabaigos, o taip pat raštiškai apie tai neinformuoja nuomotojo, nuomotojas kreipiasi į policiją dėl automobilio vagystės, bei atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
1.10. . kiekviena papildoma valanda apmokestinama 2 eurai/ 6,90 Lt.

2. AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS
2.1. Nuomininkas privalo pateikti: galiojantį asmens pasą, ar asmens tapatybės kortelę, bei galiojantį vairuotojo pažymėjimą.
2.2. Nuomininkas turi būti ne jaunesnis kaip 25 metų ir turėti ne mažesnį nei 2 metų vairuotojo stažą.
2.3. Automobilį gali vairuoti tik sutartyje surašyti asmenys, o jei nuomoja įmonė- jos darbuotojas turintis teisę vairuoti įmonės automobilius ir įgaliojimą vairuoti transporto priemonę. Už galimą vairuotojo kaltę jei yra atsako nuomininkas/ įmonė.
2.4. Minimalus nuomos terminas – 1 para. Galimas trumpesnis laikas, pagal atskirą susitarimą.
2.5. Ridos apribojimas – ne daugiau kaip 300 km. parai. (pvz. nuomojant automobilį 10 parų, galite nuvažiuoti 3000 km.) nuvažiavus daugiau nei numatyta nuomos salygose 1 kilometras apmokestinamas 0,10 euro centų/ 0,34 lt.
2.6. Nuomininkas privalo užrakinti visas automobilio dureles ir jei yra signalizaciją ją įjungti, net ir trumpam laikui palikdamas automobilį. Nuomininkas privalo saugoti automobilio dokumentus ir raktus nuo trečiųjų asmenų.
2.7. Automobilį draudžiama naudoti:
2.7.1. Mokamam keleivių pervežimui;
2.7.2. Automobilių arba priekabų vilkimui;
2.7.3. Prekių pervežimui nusižengiant muitinės įstatymams ar kitoms įstatyminėms normoms;
2.7.4. Nusikalstamiems veiksmams;
2.7.5. Jeigu nuomininkas yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar kitokių stipraus poveikio medikamentų, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai;
2.7.6. Sportiniuose ar eismo renginiuose, kuriuose nesilaikoma saugaus eismo taisyklių;
2.7.7. Vežti vertingus daiktus ar dokumentus be nuosavybę patvirtinančio dokumento;
2.7.8. Vežti degius skysčius bei medžiagas, sprogmenis, narkotines medžiagas ar kitus daiktus, kurių laikymą bei vartojimą draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, arba tos šalies įstatymai kurioje randasi automobilis.
2.8. Nuomininkas ar vairuotojas privalo laikytis saugaus eismo taisyklių ir nuomos sutarties sąlygų.
2.9. Kiekvieną kartą pildamas degalus nuomininkas privalo kontroliuoti tepalų kiekį variklyje, vandens kiekį ir oro slėgį padangose.
2.10. Sugedus automobiliui , remontas turi būti atliekamas tik Nuomotojo rekomenduotame servise.
2.11. Nuomos metu nuomininkui rekomenduojama imtis visų priemonių , kad automobilis būtų apsaugotas nuo vagysčių ir avarijų.

3. VAGYSTĖ, AVARIJA, KITI AUTOMOBILIO SUGADINIMAI
3.1. Įvykus autoavarijai, gaisrui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą automobiliui, vagystės atveju – nuomininkas privalo kuo skubiau apie įvykį pranešti nuomotojui tel. 8-657-74700 policijai, gaisrinei, draudimo įstaigai ar kitoms oficialioms instancijoms. Reikalauti, kad įvykis būtu tiriamas policijoje.
3.2. Pastaba. Pranešime būtina nurodyti kur yra sugadinta trasnsporto priemonė, kam ir kada pranešta apie įvykį, ar žinomas kaltininkas, jo asmens duomenys, telefono numeris.
3.3. Įrodymų objektai (daiktai, pėdsakai, liudininkų parodymai) turi būti saugomi, įvykio dalyvių pavardės ir adresai užrašomi. Klientui draudžiama pasirašyti bet kokius dokumentus, kaltinančius Nuomotoją, dėl padarytos žalos nuostolių atlyginimo.
3.4. Nuomotojas neatsako už nuostolius arba žalą padarytą nuomininko nuosavybei.

4. AUTOMOBILIO DRAUDIMAS
4.1. Automobilis apdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

5. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
5.1. Nuomininkas apmoka už visą automobilio nuomos laikotarpį sutarties pasirašymo dieną, galima atsiskaityti banko pavedimu arba grynaisiais.
5.2. Į nuomos kainą įeina: transporto priemonės nuomos mokestis, draudimas, techninis aptarnavimas.
5.3. Nuomininkas yra asmeniškai įsipareigojęs sumokėti nuomotojui pareikalavus:
5.3.1. Nuomos sumą paskaičiuotą pagal nuomos įkainius;
5.3.2. Sumą, nurodytą sutartyje, jei nuomininkas grąžina automobilį nuomotojui su mažesniu degalų kiekiu (1,5 euro/5,17 lt. už 1 litra degalų);
5.3.3. Sumą už papildomus patarnavimus;
5.3.4. Sumą už automobilio apgadinimus.
5.3.5. Sumą, kuri kompensuotų padarytus nuostolius.
5.4. Nuomininkas sumoka užstatą, kurį nustato nuomotojas.
5.5. Jei grąžinamas nešvarus automobilis, papildomai reikia mokėti 15 eurų/ 51 Lt.

6. NUOMININKO ATSAKOMYBĖ
6.1. Nuomininkas yra visiškai atsakingas nuomotojui už automobilio tyčinį arba neapdairumo pasekoje įvykusį gedimą ir kitų nuostolių atlyginimą, tuo atveju, jei draudimo kompanija neatlygina padarytų nuostolių.
6.2. Nuomininko atsakomybė draudiminio įvykio atveju siekia iki 200 eurų/ 690 lt. Avarijos atveju, kai dėl to kaltas yra nuomininkas jis privalo padengti nuomojamo automobilio pargabenimo ir kitas su tuo susijusias išlaidas
6.3. Nuomininkas prisiima atsakomybę, jei įvyksta automobilio gedimas dėl jo kaltės.
6.4. Nuomininkas atsako už automobiliui padarytą žalą, jei jis pažeidė transporto priemonės eksploatavimo taisykles ar:
6.4.1. Naudojo techniškai netvarkingą transporto priemonę;
6.4.2. Pažeidė lengvai užsidegančių ir sprogstančių medžiagų vežimo ir saugojimo, priešgaisrines saugumo taisykles;
6.4.3. Transporto priemonę vairavo asmuo, neturintis teisės vairuoti, apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, ar kitas asmuo nenurodytas sutartyje.
6.4.4. Padarė avariją ir pabėgo iš įvykio vietos;
6.4.5. Jeigu transporto priemonė buvo naudojama nusikalstamiems veiksmams vykdyti.
6.5. Jeigu apie auto įvykį ar automobilio sugadinimą nuomininkas nepranešė policijai ir negavo policijos pranešimo, nepranešė -nuomotojui, nuomotojui nuomininkas privalo apmokėti automobilio remonto išlaidas. Taip pat apmokėti nuostolius padarytus nuomojamam automobiliui tuo atveju, jei draudimas neapmoka padarytų nuostolių.
6.6. Nuomininkas turi laikytis galiojančių eismo taisyklių ir privalo sumokėti baudas ar išlaidas susijusias su eismo taisyklių pažeidimais.
6.7. Jeigu automobilis sugedo ne dėl nuomotojo kaltės, nuomininkas įsipareigoja imtis visų galimų priemonių, kad trumpiausiu laiku automobilis būtų suremontuotas.
6.8. Pametus automobilio dokumentus, raktus, pilnai apmokama už raktų pagaminimo arba dokumentų atstatymo nuomotojo patirtus nuostolius.
6.9. Sugadinus vieną automobilio padangą, nuomininkas atlygina nuostolius už dvi padangas, bei jų montavimą

7. NUOMOTOJO ATSAKOMYBĖ
7.1. Nuomotojas neatsako už nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu automobiliu pastarojo gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui ir panašiai. Taip pat dėl pavėluoto automobilio grąžinimo. Tačiau nuomotojas tokiu atveju, atsižvelgiant į galimybes, privalo suremontuoti automobilį arba pasiūlyti išsinuomoti kitą automobilį.
7.2. Nuomotojas neatsako už nuomininko sveikatos būklę.
7.3. Nuomotojas neatsako už automobilyje, buvusiam nuomininko turtui, padarytus nuostolius.
7.4. Nuomotojas neatsako už nuostolius, padarytus tretiesiems asmenims, dėl vairuotojo (nuomininko) kaltės.

8. KITI NUOSTATAI
8.1. Nuomos sutarties papildymai ar kiti priedai galioja tik raštiškai patvirtinti abiejų šalių.
8.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, kiekvienai iš šalių, ir turinčiais vienodą juridinę galią.
8.3. Šią sutartį reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai. Ginčai ir nesutarimai sprendžiami tarpusavio derybomis, o tik po to Lietuvos Respublikos teisme, kituose teismuose.
8.4. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną.